top of page

Tue, Jan 17

|

ONLINE DSHT® İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFASI

ONLINE ULUSLARARASI DSHT® İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFASI EĞİTİMİ

ONLINE ULUSLARARASI DSHT® İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFASI EĞİTİMİ
ONLINE ULUSLARARASI DSHT® İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFASI EĞİTİMİ

Saat & Yer

Jan 17, 10:27 AM

ONLINE DSHT® İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFASI

Bu Etkinlik Hakkında

 

                                                                       ONLINE ULUSLARARASI 

                                                            İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFASI ® 

                                                            ( DEEP SYSTEM HEALING THERAPIST ® )

                                                                                  EĞİTİMİ

Bedensel Hastalıklar Neden Olur ?

Zİhinsel Sorunlar Neden Oluşur ? 

Ruhsal Sorunlar Neden Oluşur ?

Yaşamımızda nedenini bilmediğimiz tıkanıklıklar, hastalıklar, sorunlarla karşılaşabiliyoruz. İlahi Sistem Şifa Terapistliği eğitminde bu sorunların kaynaklarını ve çözümlerini ve kendi güçlerinizi, şifacılığınızı öğreniyorsunuz.

Enerji çalışmalarından farkı bir kanal çalışması değildir ana kaynak ile çalışılmaktadır bu nedenle terapistin bu tekniği uygulayabilmesi için frekansının dünyadaki en yüksek frekans olan Sevgi Frekansı (bizim bildiğimiz sevgi değildir, çok yüksek bir frekans değeridir)'na yükseltilmesi gerekmektedir. Eğitimdeki tüm terapist adaylarının frekans yükseltilmesi gerçekleşecektir. Sevgi Frekansı ve Nur'un kullanıldığı bu teknik hastaların şifalanmasını, hücrede başlatmakta ve hücrelerden bütüne şifayı ulaştırmaktadır.. Hastaların frekansını yükseltmektedir. Dolayısıyla her bir terapist hastanın frekansını Sevgi Frekansına yükseltebilecek ve Ana Kaynaktan gelen Nur'a uyumlu hale getirecek şifalanmayı bu sayede sağlayabilecektir.

İlahi Sistem Şifa Terapisi (DSHT®) sorunların ana kaynağının bulunduğu Bilinçaltı sisteminde, Astral Bedeninde, Fiziki Bedende aynı seans içinde aynı anda çalışma yapar, Bedensel Ruhsal ve Zihinsel fazda aynı anda çalışır, bu sayede kişinin bir probleminin her üç alanında bulunan karşılığında iyileştirme gerçekleştirir. Sadece zihin veya sadece fiziki bedende yapılan iyileştirme çalışması ile sorunlar köklü olarak çözülememektedir. Çünkü fiziki bedende hastalık yaşayan birinin fiziki bedeninin yanında aynı anda hem ruhsal hem de zihinsel fazlarında da karşılığı bulunmaktadır. Para sorunu var ise sadece zihinsel fazda iyileştirme yapıldığında yine yeterli olamayacaktır çünkü zihinsel fazın yanında aynı anda paranın bedende ve ruhta da karşılığı bulunmaktadır. İlahi Sistem Terapisti hangi sorunla ilgili olursa olsun (hastalık, parasal, ilişkisel sorunlar vs.) 3 fazda çalışarak sorunu köklü olarak bir daha tekrarlamamak üzere giderir. Danışanın DNA'sına onun da altındaki Nur katmanına kadar tüm katmanlarda düzeltme, resetleme, tamamlama, tamir - onarma, iyileştirme gerçekleştirir.

Nur terapisi sırasında danışan otomatik olarak transa girer ve sorunu ile ilgili görmesi gereken şeyleri görür, İlahi Sistem Şifa Terapisti transa girmiş olan seansa yön verir ve ruhsal bedensel zihinsel olarak dönüştürme, iyileşme gerçekleştirir. Bilinçaltı temizliği, blokaj temizleme, aura (astral - ruhsal) da temizleme gerçekleştirir.

İlahi Sistem Şifa Terapisinde bir sorun için tek seans çalışılır. Seans aşamaları şöyledir :

Psikoterapi ile başlar 30-35dk sürer, burada bilinaçltı kodları ve korkuları, sorunun asıl nedneleri belirlenir. 

Burada belirlenen bilgiler ışığında seans Nur Terapisi ile devam eder bu aşamada danışan otomatik olarak transa girer ve danışanın bilinçaltı temizliği, korku temizliği, aura çakra temizliği, varlık büyü temizliği, beden hasatlıkları ve blokajların temizliği, bağımlılıkların giderilmesi, zayıflama, çekirdek inanç değiştirilmesi, ilişkilerdeki sorunların giderilmesi, dişil eril enerji dengeleme, ruhsal farkındalık sağlama, bolluk bereket artırma, bağlardan arınma helalleşme, atalarla şifalanma, geçmiş şifalandırma konularında iyileşme ve hayattaki tüm tıkanıklıkların giderilmesi gerçekleştirilir. Danışan Nur Şifalandırması sırasında otomatik olarak transa girerek kendisi ile ilgili tüm hakikatleri; hayatındaki tıkanıkların kaynakları, bilinçaltı korkuları, kodları, aura ve çakralarının durumu, alanında herhangi bir negatif titreşim olup oladığı, atalarından gelmiş olabilen karmik etkiler, anne ve baba bağları vs gibi tüm gerçekliğini görmektedir tüm bu alanlarda gördüğü tıkanıklıkların ve sorunların, DSHT® terapistinin yönetiminde danışanın kendisi tarafından giderilmesi sağlanır. 

İlahi Sistem Şifa Terapistliği (Deep System® Healing Therapy) eğitiminde bu sorunların kaynaklarını ve çözümlerini ve kendi güçlerinizi, şifacılığınızı öğreniyorsunuz.Trans Terapisti, İlahi Sistem Şifa Terapisi ile Trans tekniğini öğrenerek terapi sırasında danışanı transa alan veya danışanın doğal olarak kendiliğinden girdiği trans halini yöneten kişidir.

Eğitim sonunda katılımcıların tamamı aşağıda yer alan maddeleri uygulayabilen Dünya genelinde akredite  Uluslararası Sertifikalı Deep System® Healing Therapy & İlahi Sistem Şifa Terapisti olacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ 

NUR ŞİFASI

Yetkilendirme (el verme-inisiasyon)

Şifa Nedir Şifacılık

Enerji Aktarımı

Nur Nedir, Enerji Nedir

Aura Temizliği

Çakra Temizliği

Manyetik Alanda bulunan Varlık - Büyü - Beddua - Nazar gibi negatif enerjilerin Temizliği

Beden Taraması

Blokaj ve Hastalıkların Belirlenmesi ve Giderilmesi (panik atak, kistlerin ve tümörlerin yok edilmesi, MS, felçli durumlar, bağırsak sendromu vs. bedensel tüm hastalıklar kapsama alanına dahildir)

Bağ kesme 

Affetme - Helalleşme

Melek Rehberliği

Bilinçaltı Temizliği 

Yeni Kodlamaların Yapılması (Bolluk Bereket - Başarı - Aşk vs.)

Sevgi Frekansı ve Nur Yüklemesi ile Şifalandırma

...

PSİKOTERAPİ 

Koçluk 1. Modülü

Terapi Nedir ?

Konuşma Terapistliği (Psikoterapi)

İleri Düzey İletişim Becerileri 

Beden Dili Analizi

Uyum Yakalama

Müşteriyi Anlama

Seans Yönetimi

Seans Başlama ve Sonuçlandırma

Sorun Analizi

Soruna Farkındalık Yaratma

Sorunların Çözümlerinin Tespiti 

Çözüme Ulaşma

Müşteriye Yön Verme

Müşteriye en doğru şekilde telkin verme

Telkin Yöntemleri

Dokümantasyon & Raporlamalar

Uygulamalar

....

DSHT® BİLİNÇALTI MODÜLÜ

Beyin ve Bilinçaltı

İlahi Sistem Yasaları ve İşleyişi 

Time Line (Zamanda Geriye Gitme)

Duygu Çökertme Bilinçaltı temizliği

Korku Belirleme ve Temizliği

Sahne Dönüştürme

Kök İnanç Belirleme ve Yeni Kod Yüklemesi

Affetme & Bağ Kesme

Helalleşme

Yüklerden Arınma

Telkinler & Olumlamalar 

Yeni Kodlamaların Yapılması (Bolluk Bereket - Başarı - Aşk vs.)

Sevgi Frekansı ve Nur Enerji Yüklemesi ile Şifalandırma

....

TRANS 

Trans Nedir

Hipnoz Nedir

Regresyon (geçmiş yaşam şifalandırması)

Bilinçaltı ve Kodlar

Time Line (zamanda geriye gitme) ile geçmiş anıları şifalandırma

Trans Teknikleri

Beyin Frekansları ve Beyin

Transa Alma Nasıl Olur

Transa Alma Yöntemleri

Zaman çizgisinde geriye/geçmişe gitme

Sorunun ana kaynağının belirlenmesi

Kodların değiştirilmesi

Yeni telkin/kod yüklemesi

Bilinçaltı temizliği

Bolluk bereket kodlaması

Meleklerle sujenin iletişimi

Bağ kesme

Affetme helalleşme

Sembol ve renk okuması

KATILIM KOŞULLARI

1. Eğitime herkes katılabilir

2. Dersler online uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleşir. 

3. Toplam ders saati 36 saattir. Dersler 2 haftada bir yapılır (öğrencilerin tercihine göre her hafta da olabilir) ve her ders 2 saat sürer. 15 günde bir olacak şekilde ayda 2 ders yapılmakta olup tüm program 9 ayda tamamlanır. 

4. Toplamda 18 ders olup her ders ücreti 200 tl'dir

EĞİTMEN 

HÜLYA KAVUZLU 

DSHT® Kurucusu 

Eğitmen & Yazar 

YER

Online Eğitim

BELGELER

Uluslararası Tescilli Rönesans Gelişim Akademi® ve  Hülya Kavuzlu Onaylı Sertifika

 

DSHT® Resmi Web Sitesi

www.ilahisistemsifaterapisi.com

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page